Hvem er vi?

Fargemarka er et prosjekt for alle typer mennesker som har en visjon om et bærekraftig fellesskap i Trondheimsområdet. Vi ser på Østmarka som et nytt potensielt byøkologisk område, der vi i fellesskap kan finne løsninger på de globale utfordringene samfunnet står overfor. I en verden med økt behov for boliger og selvberging kan Fargemarka være løsningen på mange problemer samfunnet står overfor. Skal vi imøtekomme fremtidens utfordringer trenger vi å gå sammen og finne bærekraftige løsninger.