Om Fargemarka

I 2017 kjøpte Trondheim kommune et område i Østmarka på Lade for 120 millioner fra fylkeskommunen og de har akkurat begynt i tenkefasen av en 13-års langs utviklingsprosess. I området er det 48 leiligheter, to næringsbygg, et naturområde og en nedlagt skole. Ifølge Eierskapsenheten vil denne tenkefasen ta minst et år, som vil si at husene (og næringsbyggene; som skal rives) vil stå tomme/urørt i minst 1-2 år.

Som en oppsummering, har området et totalt areal på 12000 m2 med rundt 10 tomme bygninger. Alle bygningene har varme med tilgang til elektrisitet og vann (men det ene næringsbygget har ikke varme på). Et hus har og blitt okkupert i en uke i Oktober 2019.

Vi vil jobbe både på et politisk plan og med direkte aksjoner, for å lage et nytt område i Trondheim for bærekraftige og alternativ levemåter på Østmarka – og vi har kalt dette prosjektet ‘Fargemarka’.

Arbeidsgrupper

Hvis du ønsker å være i en av arbeidsgruppene eller hvis du har spørmål til oss innafor et bestemt området må du gjerne ta kontakt med arbeidsgruppene.

Medlemskap

medlemskap@fargemarka.no

Media og kommunikasjon

media@fargemarka.no

https://www.facebook.com/fargemarka

Hus

hus@fargemarka.no

HMS

hms@fargemarka.no

Politisk kontakt og forhandling

politikk@fargemarka.no

Intern struktur

struktur@fargemarka.no

Finansiering

finansiering@fargemarka.no