Retningslinjer for deltakere i prosjektet

Tiltak som igangsettes av deltakere må samsvare med Visjonen til Fargemarka. Deltakeren og skal forholde seg til retningslinjene på en ansvarlig måte.

  • Deltakelse kan både gjøres på kort og lang sikt
  • Aktiv deltakelse og bidrag er betinget
  • Tillit og ærlighet mellom deltakerne basert på transparens er essensielt
  • Deling i fellesskapet i form av arealer, utstyr og arbeidsoppgaver er grunnleggende
  • Fellesskapet skal bidra til å holde området trygt og barnevennlig
  • Fellesansvar for å ta vare på, informere og inkludere alle deltakere
  • Fellesansvar for vedlikehold og reparasjon av felles og egne areal
  • Dialog og inkludering med lokalmiljø skal aktivt opprettholdes
  • Eget ansvar for å holde seg selv oppdatert angående prosesser og initiativer i nabolaget
  • Deltakelse på fellesmøter og på dugnad etter evne